Prima pagină

Investeşte în  oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală”
Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/64065
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Municpiului Bucuresti

 

Obiectivul general al priectului:

Îmbunătăţirea accesului şi participării personalului didactic din sistemul de învăţământ (ISCED 0-3) membrii de sindicat ai P1 din regiunile de dezvoltare BI, Centru, S-E şi Vest la oportunităţi de formare continuă în domeniul gestionării, comunicării şi medierii relaţiilor inter şi intrainstituţionale pentru asigurarea unui învăţământ de calitate, prin intermediul unui program naţional inovativ de formare bazat pe resurse digitale.

 

Durata Proiectului: 36 luni

Cautare:

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Noutati: